TRÀNG HẠT, CHUỖI MÂN CÔI ĐÁ THẠCH ANH BẦU 50 KINH

Availability: instock

TRÀNG HẠT, CHUỖI MÂN CÔI ĐÁ THẠCH ANH BẦU 50 KINH

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ THẠCH ANH
  • MÀU SẮC: XANH LỤC
  • KÍCH THƯỚC: 8LI
  • MÓC INOX KHÔNG ĐEN, KHÔNG RỈ