BỘ SỨC DẦU KẺ LIỆT

Availability: instock

BỘ SỨC DẦU KẺ LIỆT

  • CHẤT LIỆU: XI VÀNG & XI ĐỒNG
  • SẢN PHẨM BAO GỒM: SÁCH, NGĂN DẦU, THÁNH GIÁ, CHAI NƯỚC THÁNH….
  • CHÉN LỄ VÀ VẬT PHẨM PHỤNG VỤ
  • Chuyên sản xuất Chén lễ, Bình Cibore đựng bánh , Mặt Nhật , Hào Quang Xương Thánh , Thánh Giá Nến Cao và tất cả các Vật Phẩm Phụng vụ khác.